Podjetje za razvoj, proizvodnjo in trženje specialnih lepil. Reaktivna lepila na cianoakrilatni, metakrilatni in epoksidni osnovi.