Društvo, ki ohranja folklorno izročilo, ljudsko petje in glasbo Poljanske doline ob Kolpi.