Ugoden finančni leasing premičnin in nepremičnin ter operativni leasing (poslovni najem) vozil.