Predstavitev umetniškega delovanja, od male plastike do velikih ambientalnih projektov.