Podjetje, ki opravlja geodetske storitve po Sloveniji (katasterska klasifikacija, urejanje mej).