V slovensko zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje uvajamo sistem pametnih kartic.