Prizadevanja za višja etična in moralna načela je edina rešitev za obstoj in pozitiven razvoj naše civilizacije.