Pridobivanje, predelava in montaža pohorskega tonalita iz kamnoloma Josipdol – Ribnica na Pohorju. Izdelujemo kocke, robnike, tlake…