Kakovostna izdelava spomenikov, polic iz kamna, z upoštevanjem specifik pokopališča v širšem območju Pomurja.