Razmišljanja o dogodkih in razvojnih smereh starega slovenskega mesta.