Kraj se predstavlja v sliki in besedi: zgodovina, flora, favna, novosti.