Spletna stran prijetne vasi na posavskem polj. Kalce-Naklo ali v pogovornem izrazu ”Selo ljubavi”.