Na strani najdete slike z raznih potovanj in slike narejene ob izvajanju raznih športnih dejavnosti. Osebna stran: Jure Zilavec.