Organiziram in izvedem stand up nastope, oblikujem spletne strani, ukvarjam se z literaturo in pišem besedila za glasbo, izvajam informacijsko opismenjevanje.