Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik. Raziskovalna dejavnost na področju čiščenja odpadnih vod, izobraževanje in svetovanje.