Blog nastaja v navezavi z istoimenskim projektom, ki se v zadnjih letih uveljavlja kot sodobna jezikoslovna delavnica.