Podjetje je ustanovila Mestna občina Maribor leta 1997. Podjetje v imenu ustanovitelja: opravlja nakup in prodajo zemljišč, zaračunava komunalni prispevek, zbira podatke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, sodeluje pri investicijah opremljanja stavbnih zemljišč.