Zadolžen za reševanje stanovanjske problematike v Mestni občini Murska Sobota.