Osrednja vladna organizacija slovenske društvene kulture, ki z mrežo izpostav in zvez kulturnih društev po celotni državi strokovno in finančno podpira razvoj amaterske in društvene kulture.