Največja svetovna razstava jaslic pod pokroviteljstvom Unesca, Mednarodnega betlehemskega muzeja jaslic, Drušva ljubiteljev jaslic…