Staranje papirja. Projekti, izbrani članki, zaščita knjižničnega gradiva.