Na svetu sta dve vrsti ljudi: tisti, ki so fotografirani in tisti, ki fotografiramo. V obeh primerih smo danes to bolj ali manj vsi.