Izumitelj, gradbeni tehnolog, sodni cenilec in sodni izvedenec za gradbeništvo-tehnologija. Izumitelj na področju gradbeništva z 62-timi inovacijami v Sloveniji in Evropi.