Ocena odpadkov in preskusi industrijskih materialov, kovin, polimerov, tiskanih vezij po mednarodnih akreditiranih standardih.