Podjetje za izvedbo projektov na ključ na področju PDH in SDH radijskih in linijskih prenosnih sistemov.