Projektiramo in izdelujemo opremo za čisto in čistilno tehnologijo, kriogenie posode, stavbno pohištvo ter izvajamo validacije.