Iskra Industrija Sestavnih Delov d.d. Savska loka 4, 4000 Kranj, Slovenija.