Projektiranje, inženiring in izvajanje termoenergetskih objektov in instalacij.