Pravno medijsko in korporativno svetovanje ter korporacijsko upravljanje in strateško svetovanje.