Najboljši B2B partner za storitve odnosov s finančnimi in poslovnimi javnostmi. Terjatve spreminjamo v denar. Optimiziramo denarni tok in spremljamo plačilno sposobnost kupcev.