Sklepanje zavarovanj, podaljšanje registracije vozil, reševanje spornih zahtevkov.