Raziskovalni in eksperimentalni razvoj s področja ekologije, tehnično preizkušanje in analiza s celotnega področja ekologije in biotehnologije, izobraževanja in usposabljanja.