Izvajanje individualnega psihoterapevtskega zdravljenja.