Na Inštitutu Satori izvajamo psihoterapijo in nudimo psihosocialno pomoč. Naš cilj je zagotavljati visok nivo izvajanja psihoterapije.