Preoblikovanje in obdelava kovin; hladno upogibanje cevi (Inox, Fe, Cu, Al). Izdelava drsnih vrat, stopnic …