Kvalitetna izvedba vseh vrst gradbenih del: novogradnje, adaptacije, zunanjih ureditve, obrtniška dela, izvajanje nadzora in inženiringa na območju Goriške in Krasa.