Proizvodnja in montaža predizdelanih gradbenih elementov, proizvodnja in predelava gramoza, kamna in peska, betonskih mešanic, izdelava transformatorskih postaj.