ICRA pripravlja določene vsebine s področja pospeševanja podjetništva in razvoja lokalnega okolja v Idrijsko-cerkljanski podregiji.