Kirurgija prekomerne debelosti je uspešen in učinkovit pristop pri dolgoročnem zmanjševanju prekomerne telesne teže.