Elektromagnetno sevananje na Čamporah, KS Hrvatini, Sežigalnica v Luki Koper – Ne?