Nekaj o vasi, škoromatiji ter Hrušiških fantih, aktualne novice.