Društvo si bo prizadevalo za čim več zdravju in kolesarskemu napredku naklonjenih akcij. Poleg tega bomo spodbujali razvoj novih vozil na človeški pogon.