Povečujemo uporabnost in izkoriščenost delovnim strojem in prostoru. V našem produktnem sklopu so: dodatni priključki za delo s stroji, manipulacija, dviganje, transport.