Podjetje v sebi združuje vso potrebno znanje in strokovnjake s področja gradbenega inženiringa, projektiranja in finančnega svetovanja