Podjetje za upravljanje s stanovanji in posredovanje v prometu z nepremičninami. Organizacija gradbeno-obrtnih in instalacijskih del na stanovanjskih in drugih zgradbah.