Delovodski in poslovodski izpiti za pridobitev stopnje izobrazbe; vajeništvo in dualna oblika izobraževanja; izpiti za ugotovitev in potrditev usposobljenosti; pripravništvo; publikacije.