Podjetje se ukvarja z revizijo računovodskih izkazov, davčnim svetovanjem, svetovanjem na področju statusnih sprememb družb ter svetovanjem na področju računovodstva.