Izdelava ter gradbena izvedba hlevskih gredic in izdelava tal v sodobnih govejih in prašičjih hlevih.