HP leni Gregor Geršak se je končno naconnectal! Gregor Geršak, fakulteta za elektrotehniko, veslanje, dvojec brez, coxless pair, sweep oars, RC Ljubljanica, RCL, biologija in elektrika, ženske