Projektiranje vseh vrst gradbenih konstrukcij visokogradenj, nizkogradenj in objektov na cestah ter gradbeni nadzor.